TSSO-ilmo

Turun seudun senioriopettajien tapahtumiin ilmoittautumisten tietosuojaseloste ”TSSO-ilmo”

TSSO-ilmo noudattaa jäsentietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää tietosuojakäytäntöä.

TSSO:n tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot ovat ilmoittautumisten vastaanottajan (TSSO-ilmo) tietokannassa. Rekisterinpitäjä on TSSO-ilmo. Rekisterinpitäjä tarkoittaa sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

TSSO-ilmo toimii rekisterinpitäjänä ja voi siten käsitellä tietojasi.

TSSO-ilmo käsittelee tietojasi jäsentilaisuuksien järjestämistä varten.

TSSO-ilmo käsittelee vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Rekisterin tiedot saadaan jäseneltä itseltään, joko sähköisesti tai puhelimitse.

Ilmoittautumisten rekisterissä olevat tiedot ovat seuraavat:

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

TSSO-ilmo käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

TSSO-ilmolla on asianmukaiset tekniset tietoturvakeinot turvaamassa tietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme, ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Sinulla on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää lisäämään muita tietojasi rekisteriin.

Kun tietojen säilyttämiseen ei ole tarvetta, tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Turun seudun senioriopettajat on valinnut ilmoittautumisten vastaanottajan. Hän toimii myös ilmoittautumisten rekisterinpitäjänä. TSSO-ilmon rekisterinpitäjä vuonna 2022 on Harri Lehtinen (ilmo.tsso@gmail.com).
***************************************************************************